DJELATNOST

Neurohirurgija

 • impresivne frakture
 • akutni subduralni hematom
 • hronični subduralni hematom
 • epiduralni hematom
 • posttraumatski intracerebralni hematom
 • supratentorijalni i infratentorijalni tumori mozga
 • degenerativne bolesti kičme
 • stenoza spinalnog kanala
 • diskus hernija
 • intraduralni i ekstraduralni tumori kičme

Neurologija

 • cerebrovaskularna oboljenja
 • neurodegenerativna oboljenja
 • inflamatorna oboljenja perifernih nerava i kičmene moždine
 • autoimuna oboljenja
 • krize svijesti
 • klinički pregled
 • lumbalna punkcija
 •  Colour doppler ultrasonografija magistralnih krvnih sudova vrata

Plastična hirurgija

 • reparacija kožnih i mekotkivnih traumatskih povreda
 • rekonstrukcija defekata nakon excizije benignih (lifoma ...) i malignih (basalioma, planocelularnih melanoma, ...) tumora
 • hiruško liječenje dekubitalnih ulceracija
 • hiruško liječenje defekata potkoljenice
 • korekcija ožiljaka
 • svježe i stare povrede šake
 • hiruško liječenje presječenih fleksoralnih i ekstezornih tetiva
 • dipitrenova kontraktura
 • deformiteti šake (sindaktilia)
 • hiruško liječenje karpalnog tunela
manjeg obima

Radiologija

 • mozga, glave, kičme u cjelini, ekstremiteta, grudnog koša, karlice - (sve metode bez kontrasta)
 • snimanje ambulantnih i ležećih pacijenata - ortopedskih, neurohiruških i neuroloških, snimanje pluća i srca, sa opisom spec. Radiologa

Fizikalna medicina i rehabilitacija

  PRATEĆE SLUŽBE

  MEDICINSKE

  • Kabinet za kompjuterizovanu tomografiju (skener),
  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku,   
  • Rentgen kabinet,
  • Kabinet EMG
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija
  • Laboratorija
  • Bolnička apoteka.

  NEMEDICINSKE

  • Računovodstvo
  • Opšta i pravna služba
  • Tehnička služba
  • Kuhinja
  • Vešeraj
  ©2020 Bolnica Risan. All Rights Reserved. GRAVEX, Bar

  Search