ODJELJENJA I SLUŽBE

SLUŽBA

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Načelnica

Renata Bergam Grandis
spec.fizijatar

Tim

Ponedeljak

dr Renata Bergam-Grandis

Utorak

dr Kaća Tomčuk

Srijeda

dr Renata Bergam-Grandis

Četvrtak

dr Kaća Tomčuk

Petak

dr Renata Bergam-Grandis
dr Kaća Tomčuk

SLUŽBA

PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Šef

dr Ljeposava Ognjenović
spec.plastične i rekonstruktivne hirurgije

Specijalisti

RADNO VRIJEME AMBULANTE

dr Ljeposava Ognjenović
svakog radnog dana od 10 do 12h

SLUŽBA

Služba radiološke dijagnostike

Načelnik

dr Nikola Luburić
spec.radiolog

Tim

RADNO VRIJEME AMBULANTE

dr Nikola Luburić
svakog radnog dana od 10 - 14h

SLUŽBA

Služba urgentne medicinske pomoći sa prijemnom ambulantom

Tim

SLUŽBA

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Načelnica službe

.

Tim

SLUŽBA

Služba bolničkog snabdijevanja (Bolnička apoteka)

Načelnica službe

Vesne Bašić Milošević
- subspecijalista farmacije

Tim

SLUŽBA

Služba epidemiologije

Načelnica službe

/

Tim

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

©2022 Bolnica Risan. All Rights Reserved. GRAVEX, Bar

Search