Organi upravljanja

dr Vlado Popović

Image

Direktor dr Vlado Popović

STRUČNE SLUŽBE

KOMISIJE - TIJELA:

Predsjednik dr Vesna Mandić- spec. anesteziolog
Ždraljević Aleksandar - sekretar bolnice   

 

Ekonomsko - finansijska služba
dipl.ecc. Ljubinka Bošković - pomoćnica direktora za ekonomske poslove

 

Zamjenik direktora
dr Nikola Luburić-spec.radiolog 

Pravna i opšta služba
Ždraljević Aleksandar - dipl.pravnik - sekretar bolnice

 

Glavna sestra bolnice
Krivokapić Ljiljana - med. Sestra

 

Tehnička služba
Čučković Špiro, dipl.ing.el.

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search