Up

Liste čekanja

Poštovani pacijenti,

U uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, karakretistične za skoro sve sisteme zdravstvene zaštite u svijetu, za skupe medicinske procedure i intervencije,  formiraju se liste čekanja kojima se obezbjedjuje ravnopravnost pri pružanju

zdravstvenih usluga.

U našoj bolnici Liste čekanja koriste se za sledeće medicinske intervencije, koje nijesu hitne:

-ugradnja vještačkih proteza kuka

-ugradnja vještačkih proteza koljena

Lista čekanja sadrži:  redni broj (prema datumu prijavljivanja), zaštićeni jedinstveni matični broj građana (JMBG) i inicijale imena pacijenta i ljekara

Kako bismo zaštitili privatnost pacijenata, jedino on sam može vidjeti svoje mjesto na Listi čekanja, preko zaštičenog JMBG, čijih su prvih sedam i poslednja cifra vidljive. Uporedjujući svoj JMBG (iz lične karte ili zdravstvene knjižice) sa vidljivim ciframa, pacijent SAM SEBE IDENTIFIKUJE.

Sve liste su orijentacione i podložne promjenama, i zavise od stručne procjene ljekara ili stručnog tijela Bolnice o potrebi za vanrednim obavljanjem hitne intervencije(zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta ili njegove životne ugroženosti

 

Liste čekanja za ugradnju proteza kuka 2022 2023 2024
Liste čekanja za ugradnju proteza koljena 2022 2023 2024
 
 
Powered by Phoca Download

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search