Vijesti

Obavještenje 07.11.2022

U Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" Risan su otpočeli radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Prijemnog bloka dijagnostičkih službi, prilaznog puta i parkinga.

Radi se o veoma obimnim i složenim radovima zbog kojih smo izvršili privremeno izmještanje specijalističkih ambulanti rtg službe, gipsaone, prijemne službe, ... što otežava organizaciju rada i normalno funkcionisanje bolnice.

Iz navedenih razloga smo, izuzev HITNIH SLUČAJEVA primorani privremeno redukovatl prijem pacijenata za specijalističke preglede i stacionarna liječenja, i to:

  • Izabrani ljekari Domova zdravlja Ulcinj, Bar, Cetinje i Nikšić, kao i Sjeverne regije, da sve pacijente upućujuu Klinički centar CG;
  • Pacijenti upućeni od Izabranih ljekara Domova zdravlja Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi će, nakon pregleda u SB Risan, biti upućeni da dijagnostičke procedure obave u matičnim zdravstvenim ustanovama;

U slučaju privremenog prekida rada RTG ili CT kabineta zbog pomenutih radova zdravstvene institucije i javnost će biti obavještena.

JZU Specijalna bolnica za ortopediju neurohirurgiju i neurologiju

"Vaso Ćuković"

RiSAN

raspisuje 

KONKURS

za dodjelu specijalizacija za potrebe JZU Specijalne bolnice "Vaso Ćuković" Risan

1. Ortopedska hirurgija i traumatologija

2. Neurologija

3. Neurohirurgija

4. Anesteziologija sa reanimatologijom

Tekst konkursa možete preuzeti na linku

DIREKTOR FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U POSJETI BOLNICI RISAN

Dana 09.07.2021.godine v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, g. DRAGOSLAV ŠĆEKIĆ sa saradnikom je posjetio Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ Risan i sastao se sa direktorom bolnice dr Vladom Popovićem i njegovim zamjenikom, kojom prilikom se upoznao sa funkcionisanjem ustanove i prioritetnim planovima razvoja i osavremenjavanja ustanove, i ukazao da će Bolnica Risan, u Fondu, imati punu podršku i iskrenog saradnika.
I ovom prilikom menadžment bolnice Risan se predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje najsrdačnije zahvaljuje.

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search