Vijesti

Firma „ABBVIE“ d.o.o. - Sarejevo, BiH,  donirala RAČUNARSKU OPREMU Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ Risan

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan je u Decembru 2019.g.dobila je od firme „ABBVIE“ d.o.o. Sarajevo, BiH, RAČUNARSKU OPREMU – 5 komplet deskop računara (računari, monitori, tastature) čija je vrijednost 2.885,75 €, a u cilju poboljšanja uslova rada i bolje implementacije sistema elektronskog povezivanja u bolnici.

I ovom prilikom se Donatoru, „ABBVIE“ d.o.o. - Sarajevo, prepoznatom po svojim aktivnostima društvene odgovornosti, najsrdačnije zahvaljujemo.

SAOPŠTENJE: HIPOTEKARNA BANKA donirala veoma vrijedan medicinski aparat - DEFIBRILATOR - Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ Risan

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan dobila je od HIPTEKARNE BANKE veoma vrijedan medicinski aparat – DEFIBRILATOR, koji je od velikog značaja za poboljšanje uslova liječenja u ovoj specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi od šireg društvenog interesa.

U JZU Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ Risan, u sklopu nastavka dugogodišnje saradnje sa Ortopdskom klinikom „Banjica“ – Beograd,
dogovorili ordiniranje Doc dr IGORA ŠEŠLIJE, ortopeda, subspecijaliste dječje ortopedije, Načelnika dječje ortopedske klinike „Banjica“.  Prvu ambulantu i operativne zahvate u Bolnici Risan, sa našim ortopedom dr Dinom Pagnaccom, dr Šešlija je obavio dana 15. juna 2019.g.

Informacije i zakazivanje pregleda se mogu dobiti kod m.s. Nade: mob/tel: 069 372 697 svakog radnog dana od 07 – 15 h.

Bolnici Risan 61 hiljadu eura vrijedna donacija iz Danske

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković” Risan dobila je od danske humanitarne organizacije „Danish Christian Medical Association“ veoma vrijednu medicinsklu opremu, koja će značajno podići nivo usluga u ovoj specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi od šireg reginalnog i međugraničnog značaja.

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search