Vijesti

Donacija CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan dobila je od CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE veoma vrijedan (5.317,95 €) medicinski aparat – UREĐAJ ZA TRAKCIJU sa APLIKATORIMA i KREVETOM, koji je od velikog značaja za poboljšanje uslova liječenja u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ove specijalizovane zdravstvene ustanove, od šireg društvenog interesa.
Donator, RNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA je prepoznata po svojim aktivnostima društvene odgovornosti, izmedju ostalog i u cilju stvaranja boljih uslova liječenja, njege i boravka u zdravstvenim ustanovama.
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA je još jednom pokazala da je društveno odgovorna kompanije koja ima razumjevanja da podrži zdravstveni sistem i zajednicu u kojoj posluje. I ovom prilikom se najsrdačnije zahvaljujemo.

Firma „ABBVIE“ d.o.o. - Sarejevo, BiH,  donirala RAČUNARSKU OPREMU Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ Risan

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan je u Decembru 2019.g.dobila je od firme „ABBVIE“ d.o.o. Sarajevo, BiH, RAČUNARSKU OPREMU – 5 komplet deskop računara (računari, monitori, tastature) čija je vrijednost 2.885,75 €, a u cilju poboljšanja uslova rada i bolje implementacije sistema elektronskog povezivanja u bolnici.

I ovom prilikom se Donatoru, „ABBVIE“ d.o.o. - Sarajevo, prepoznatom po svojim aktivnostima društvene odgovornosti, najsrdačnije zahvaljujemo.

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search