Vijesti

U POSJETI PACIJENT LIJEČEN U BOLNICI RISAN PRIJE 70 GODINA

Dana 24.05.2021.godine g. ANTO PEJIĆ iz Zagreba, Hrvatska, sa suprugom je posjetio Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ Risan i sastao se sa direktorom bolnice dr Vladom Popovićem i njegovim saradnicima, evocirajući uspomene i sjećanje na njegovo liječenje, kao dijete, na ortopediji Bolnice Risan prije 70 godina.

Donacija CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan dobila je od CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE veoma vrijedan (5.317,95 €) medicinski aparat – UREĐAJ ZA TRAKCIJU sa APLIKATORIMA i KREVETOM, koji je od velikog značaja za poboljšanje uslova liječenja u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ove specijalizovane zdravstvene ustanove, od šireg društvenog interesa.
Donator, RNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA je prepoznata po svojim aktivnostima društvene odgovornosti, izmedju ostalog i u cilju stvaranja boljih uslova liječenja, njege i boravka u zdravstvenim ustanovama.
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA je još jednom pokazala da je društveno odgovorna kompanije koja ima razumjevanja da podrži zdravstveni sistem i zajednicu u kojoj posluje. I ovom prilikom se najsrdačnije zahvaljujemo.

KONTAKT

TEL. CENTRALA
+ 382 32 371 099, 371 502

DIREKTOR + 382 32 371 487,
Fax: 371 280

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA
Tel/fax + 382 32 371 748

TEHNIČKA SLUŽBA + 382 32 371 395

SLUŽBA ZA HITAN PRIJEM PACIJENATA 069 041 455

ž.rn. 555 – 9002764269 – 21
ADDIKO BANKA 
PIB: 02013070

E-mail:sbrisan@t-com.me

85337 RISAN, CRNA GORA

Search